Vrácení a reklamace

1. Vrácení Zboží

1.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou obchodní činnost jako spotřebitel, má právo vrátit zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. 1.2. Kupující musí zboží vrátit Prodejci nepoškozené, nepoužité a v původním balení. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.

2. Reklamace Zboží

2.1. Prodejce odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se Kupujícímu vztahují v souladu s občanským zákoníkem.

2.2. Reklamační řád: Kupující je oprávněn podat reklamaci u Prodejce v případě, že zboží má vady. Reklamaci je možné podat prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně na adrese sídla Prodejce.

2.3. Kusová výroba na míru: V případě zboží vyrobeného na míru dle individuálních požadavků Kupujícího není možné odstoupit od smlouvy. Toto zboží lze reklamovat pouze v případě, že neodpovídá dohodnutým specifikacím nebo má výrobní vady. V takovém případě má Kupující právo na opravu nebo úpravu produktu, aby splňoval podmínky smlouvy.

3. Závěrečná Ustanovení

3.1. Vrácení a reklamační řízení se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 3.2. Tyto podmínky pro vrácení a reklamace jsou platné ve znění, jak je uvedeno na webových stránkách e-shopu, a mohou být Prodejcem kdykoliv změněny nebo doplněny.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se procesu vrácení nebo reklamace, prosím, kontaktujte majitele e-shopu na emailu info@dilynaveterany.cz.